Rekrutacja

Klub Dziecięcy „Bajkowa Kraina” prowadzi nabór dzieci w wieku 1-3 lat na nowy rok szkolny 2019/2020 w terminie 01-30.04.2019 roku.

Wnioski (karta zgłoszeniowa, zaświadczenie od pracodawcy oraz deklaracja uczestnika w projekcie wraz z oświadczeniem rodzica)  należy złożyć w siedzibie placówki. 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Karta kontynuacji uczęszczania dziecka

Regulamin Klubu Dziecięcego „Bajkowa Kraina”

Image
Image